Forside

Kalundborg Amatør Teater

 

af Henrik Ibsen

Instrueret af Elsebeth Kruse

 (kendt fra ”Vores sensommer”, ”Vild sti”, ”Sound of Music” m.fl.)

 

”Vildanden” er et kendt kammerstykke, en blanding af komedie og tragedie.

 

Køb billetter på >Place2book.com<

Det er i Vildanden, vi finder det verdensberømte Ibsen-citat: ”Tager De livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske, så tager De lykken fra ham med det samme.” – (Vildanden, 5. akt). Og dette citat angiver hovedtemaet i Vildanden. Fotografen Hjalmar Ekdal lever tilfreds med sin kone Gina, datteren Hedvig og sin gamle far. Han føler ganske vist, at fotograferingen ligger under hans intellektuelle niveau, men han går og pusler med en i egne øjne stor opfindelse, og inde på loftet hygger han og faderen sig med at vedligeholde et kunstigt jagtterræn med duer, høns, kaniner – og som det fineste en skamskudt vildand. Men en dag kommer ungdomsvennen Gregers Werle hjem og trækker nogle begivenheder fra fortiden frem, der antyder, at Hjalmar lever i en falsk virkelighed. Gregers stiller Hjalmar over for den ideale fordring om, at det gode liv kun kan opnås ved at bygge på sandhed. Men den ideale fordring får fatale følger for Hjalmar og familien.

Vildanden er et paradoksalt drama, en tragedie med komiske elementer eller en komedie med tragisk udgang. Det er præget af en flertydighed, som har gjort det til det mest omdiskuterede af Ibsens dramaer med et utal af forskellige meninger og tolkninger.

Kære publikum.

Glæd Jer allerede nu til KAT`s næste

Teaterstykke  der opføres i Gryden på Møllebakken i august  2019

 

PIPPI

Byspil 2019

Instrueret af Klaus Ødegaard

 

 I en række episoder fra Astrid Lindgrens debutbog om Pippi Langstrømpe møder vi verdens stærkeste (og måske rigeste) pige, hendes genvordigheder med de svenske myndigheder, røvere, cirkusfolk og forældre, sekunderet af de langt mere traditionelt artige børn Tommy og Annika.

 

 Opstart medio december – hold øje med KAT på facebook og lokale medier.

 

KALUNDBORG  AMATØR TEATER

Indkalder til generalforsamling

Mandag den 18. februar 2019, kl. 19.00

I Kathuset Nygade 12

     


DAGSORDEN:


1.   Valg af dirigent.                                                                             

   

2.   Valg af 2 stemmetællere.                                                             


3.   Formanden aflægger beretning.                                                 


4.   Kassereren fremlægger regnskab.                                             


5.   Meddelelser om tilskud, garantier fra offentlige myndigheder.   


6.   Fastsættelse af kontingent.                                                         


7.   Indkomne forslag.                                                                       


8.   Valg af formand                                                                         

(formanden er på valg i ulige årstal)(modtager genvalg)


9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.                                                 

         (Gerda Wolff-Jensen og Lars Brincker modtager genvalg)     


10.  Valg af 2 suppleanter                                                                   


11.  Valg af revisor.                                                                             


12.  Eventuelt.                                                                                   


 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


 

KAT vil på generalforsamlingen være vært ved et let traktement.

Webansvarlig:  Jens Engelhardt Hansen                                                           Tilbage til forsiden                                                                            Opdateret: 17-10-2018                 

KAT

c/o Jakob Hedeboe

Brændemosevej 52

4400 Kalundborg


CVR.: 77965459


Bank:

Danske Bank

1551 1922505