Forside

Kære publikum.

Glæd Jer allerede nu til KAT`s næste

Teaterstykke  der opføres i Gryden på Møllebakken i august  2019

 

PIPPI

Byspil 2019

Instrueret af Klaus Ødegaard

 

 I en række episoder fra Astrid Lindgrens debutbog om Pippi Langstrømpe møder vi verdens stærkeste (og måske rigeste) pige, hendes genvordigheder med de svenske myndigheder, røvere, cirkusfolk og forældre, sekunderet af de langt mere traditionelt artige børn Tommy og Annika.

 

 Opstart medio december – hold øje med KAT på facebook og lokale medier.

 Indslag fra TV ØST

Arrangementet er støttet af Kalundborg Kommunes Kultur-og Fritidsudvalg

KALUNDBORG  AMATØR TEATER

Indkalder til generalforsamling

Mandag den 18. februar 2019, kl. 19.00

I Kathuset Nygade 12

     


DAGSORDEN:


1.   Valg af dirigent.                                                                             

   

2.   Valg af 2 stemmetællere.                                                             


3.   Formanden aflægger beretning.                                                 


4.   Kassereren fremlægger regnskab.                                             


5.   Meddelelser om tilskud, garantier fra offentlige myndigheder.   


6.   Fastsættelse af kontingent.                                                         


7.   Indkomne forslag.                                                                       


8.   Valg af formand                                                                         

(formanden er på valg i ulige årstal)(modtager genvalg)


9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.                                                 

         (Gerda Wolff-Jensen og Lars Brincker modtager genvalg)     


10.  Valg af 2 suppleanter                                                                   


11.  Valg af revisor.                                                                             


12.  Eventuelt.                                                                                   


 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


 

KAT vil på generalforsamlingen være vært ved et let traktement.

Webansvarlig:  Jens Engelhardt Hansen                                                           Tilbage til forsiden                                                                            Opdateret: 17-10-2018                 

KAT

c/o Jakob Hedeboe

Brændemosevej 52

4400 Kalundborg


CVR.: 77965459


Bank:

Danske Bank

1551 1922505